Dnes je čtvrtek 2. prosince 2021, 48. týden, svátek má Blanka, zítra Svatoslav  Články

Pozvání k donátorství.

Slovo biskupa Vojtěcha z 26. září 2021:

Karel Chylík,
přečteno 43x,
2.10.2021


Milé sestry, milí bratři,
na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity, díky níž se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů. Soucítění, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým – po započtení darů zaslaných přes portál donátor.cz – vynesla dokonce více než 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.
Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie covidu-19. Proto bych rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali kněžím. Zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost finančními dary.
Jsou to již dva roky, co byla zrušena pravidelná zářijová sbírka pro fond PULS na podporu kněží a pastorace. Věřili jsme, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána. A že stále
roste počet donátorů, kteří svým přihlášením se k donátorství dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží. Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.
Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí. Druhé, které pomáhají a slouží. A třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozvoji naší diecéze.
Ze srdce každému z vás žehnám.
Vás biskup Vojtěch